Användarvillkor WiFi

Senast uppdaterat 2021-12-26.

Tjänsten gör det möjligt att ansluta till Lofsens Fjällbys WiFi. När du ansluter till internet via vårt WiFi sker det på ditt ansvar och på egen risk.

Internetanslutningens kvalitet och hastighet kan variera beroende antalet anslutna användare i nätet. Stugföreningen Lofsens Fjällby kan därför inte garantera en viss hastighet eller kvalitet på internetanslutningen som i optimala fall kan levereras till maximalt 100Mbit/s.

Stugföreningen Lofsens Fjällby förbehåller sig rätten att blockera webbplatser eller på annat sätt begränsa tillgången till webbsidor, tjänster och annat innehåll på internet med innehåll som kan anses kränkande, rasistiskt, olagligt eller pornografiskt.

Vid anslutning mot Stugföreningen Lofsens Fjällbys WiFi godkänner du nedanstående användarvillkor.

 • Du får inte vidaresälja tjänsten eller på annat sätt utnyttja tjänsten för att tillhandahålla kommersiella tjänster.
 • Du ansvarar för allt innehåll som skickas och/eller laddas hem med hjälp av tjänsten.
 • Du som användare är ansvarig för att följa svensk lag vid anslutning mot Stugföreningen Lofsens Fjällbys WiFi.
 • Stugföreningen Lofsens Fjällby har rätt till ersättning för skada som den som använder Stugföreningen Lofsens Fjällby WiFi, orsakat genom vårdslöshet.

Det är inte tillåtet att skicka eller avsiktligt ladda hem:

 • Innehåll som är av så stor omfattning att det skapar problem för andra användare som försöker få tillgång till tjänsten eller på annat sätt orsakar skada, störning eller olägenhet på Stugföreningen Lofsens Fjällbys nät.
 • Utskick som besvärar andra användare till exempel massutskick av e-post och datorvirus.
 • Material som är upphovsrättsligt skyddad (gäller inte om erforderligt tillstånd finns) eller som har olagligt innehåll, till exempel barnpornografi, hets mot folkgrupp och förtal.
 • Material som manipulerats så att det framstår som att det skickats från någon annan än den egentliga avsändaren.
 • Onaturligt stora datamängder och orimligt långa datasessioner jämfört med en genomsnittlig användning av tjänsten, eller något som på annat sätt strider mot lag eller mot myndighetsföreskrift eller beslut eller annars står i strid med dessa användarvillkor.

Begränsning av Stugföreningen Lofsens Fjällbys ansvar

 • Stugföreningen Lofsens Fjällby frånsäger sig allt ansvar vad gäller kvalitet, tillförlitlighet, prestanda och lämplighet för ett visst syfte.
 • Stugföreningen Lofsens Fjällby tar inget ansvar för om det är något fel på din utrustning, eller om inte tjänsten fungerar på din utrustning.

 • Stugföreningen Lofsens Fjällby är inte ansvarigt för skada du lider i anslutning till ditt nyttjande av tjänsten, såsom till exempel förlorad vinst, avbrott av affär, förlust eller förvanskning av information eller data eller skada på utrustning eller andra tillgångar.

 • Stugföreningen Lofsens Fjällby garanterar inte att tjänsten eller servern som användaren kopplar upp sig mot via tjänsten, är fri från virus eller dylikt. Du ansvarar själv för att den enhet som du ansluter till tjänsten har de skydd som du anser lämpliga och att kommunikationen till och från din enhet är krypterad eller på annat sätt skyddad när du anser så lämpligt.
 • Stugföreningen Lofsens Fjällby kan inte garantera att uppkopplingen som tjänsten tillhandahåller är säker. Stugföreningen Lofsens Fjällby kan inte heller garantera att data som skickas eller tas emot inte har blivit ändrad eller att den levereras tidsenligt.
 • Stugföreningen Lofsens Fjällby ansvarar inte för funktionalitet eller innehåll på någon webbplats eller service som kan nås när du är uppkopplad med Stugföreningen Lofsens Fjällbys WiFi.
 • Stugföreningen Lofsens Fjällby ansvarar inte för skada som uppstår på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Stugföreningen Lofsens Fjällbys WiFi.
 • Stugföreningen Lofsens Fjällby ansvarar inte för försening, förvanskning eller förlust av data.
 • Stugföreningen Lofsens Fjällby kan inte garantera att Stugföreningen Lofsens Fjällbys WiFi alltid fungerar fullständigt, konstant, säkert eller utan fördröjning eller avbrott.

  Skydd av personuppgifter
  Inga personuppgifter lagras i Stugföreningen Lofsens Fjällbys system eller hos personuppgiftsbiträde.