Medlemsinfo

Ankomstanmälan för andelsägare: Skall göras i föreningens Ägarportal där du administrerar dina tillgängliga veckor.

Ankomstanmälan skall vara registrerad i Ägarportalen senast 7 dagar innan ankomst. Sker registrering senare än 7 dagar innan ankomst debiteras en hanteringsavgift om 1.500kr per tillfälle.

Föreningen
Kontakt med styrelsen: info(at)lofsensfjallby.se
Kontakt med receptionen: reception(at)lofsensfjallby.se
Felanmälan: fel(at)lofsensfjallby.se
Ankomstanmälan: https://agarportal.lofsensfjallby.se
Support för ägarportalen: agarportal(at)lofsensfjallby.se

Postadress:
Stugföreningen Lofsens Fjällby
c/o EkonomiLänken AB
Box 726
191 27 Sollentuna


Ekonomisk Förvaltare:
EkonomiLänken AB
Charlotte Edberg
charlotte(at)ekonomilanken.se
08-594 697 03


Frågor och kontakt gällande takbyte:
Magnus Hellström
sekreterare(at)lofsensfjallby.se


Styrelsens sammansättning
Ledamöter:
Johan Eklund – Ordförande
ordforande(at)lofsensfjallby.se

Johan Bremark – Vice Ordförande
johan.bremark(at)lofsensfjallby.se

Magnus Hellström – Sekreterare
sekreterare(at)lofsensfjallby.se

Daniel Thorsell – Kassör
kassor(at)lofsensfjallby.se

Alf Johnsson
alf.johnsson(at)lofsensfjallby.se

Alexander Vanderwert Gebert
alexander.vanderwert(at)lofsensfjallby.se

Nils Flink
nils.flink(at)lofsensfjallby.se

Josefin Lindeberg
josefin.lindeberg(at)lofsensfjallby.se


Suppleant
Ann-Sofie Wiman
annsofie.wiman(at)lofsensfjallby.se


Valberedning
Magnus Djerf
Maria Ohlsson

valberedningen(at)lofsensfjallby.se

Protokoll årsstämma Stugföreningen Lofsens Fjällby 2022: Ladda ner

Protokoll årsstämma Stugföreningen Lofsens Fjällby 2021: Laddar ner

Stugföreningen Lofsens Fjällbys Stadgar: Ladda ner