Tjänsteförmedlarens allmänna bokningsvillkor / Senast uppdaterat 2021-06-01

Dessa villkor gäller mellan Tremendly AB, org.nr: 556880-6375 (nedan kallat Tjänsteförmedlaren) på uppdrag av andelsägare i Stugföreningen Lofsens Fjällby org.nr: 802442-2043 (denna nedan kallad Objektägaren) och den som själv eller genom annan person (nedan kallat Kunden) bokar, träffar ett avtal, enligt vad som närmare angetts i bekräftelsen från Tjänsteförmedlaren. 

Om åtaganden gjorts muntligen av personal hos Tjänsteförmedlaren skall dessa framgå av bekräftelsen för att vara bindande för Tjänsteförmedlaren. Saknas sådan uppgift skall Kunden omgående påtala detta för att bekräftelsen skall kunna korrigeras. 

Bokningen/avtalet kan gälla boende i stuga (nedan kallar hyresobjekt) och andra varor och tjänster tillhandahållna via Tjänsteförmedlarens samarbetspartners.

Bokning för privatperson

För att boka/ingå ett avtal med Tjänsteförmedlaren gällande hyresobjekt skall Kunden ha fyllt 20 år. 

Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till hyresobjektet. Om Kunden vid tillträde till hyresobjektet inte uppfyller åldersgränsen betraktas bokningen avbeställd, varvid reglerna för avbokning gäller. 

Minderåriga besökare som medföljer utan målsmans sällskap, skall ha målsmans skriftliga godkännande. 

Intyg skall mailas till bokning@lofsensfjallby.se innehållandes Kundens namn samt kopia på målsmans legitimation inklusive underskrift.

Avvikande åldersbestämmelser kan förekomma.

Bokning av hyresobjekt

I grundpriset ingår hyra av hyresobjekt, elektricitet, vatten, enligt objektspresentationen angivet antal bäddar inkl. täcken och kuddar. Tjänsteförmedlaren tillämpar rörlig prissättning baserat på tillgång och efterfrågan av hyresobjekt.

Planlösning/inredning varierar och sovrum utan fönster kan förekomma.

Kunden och/eller dess medbesökare får ej använda hyresobjekt till annat än semesterboende, om inget annat är överenskommet vid bokningstillfället. 

Antalet personer i hyresobjektet får inte överskrida hyresobjektets angivna antal bäddar. Inga barn- eller extrabäddsrabatter utgår.

Särskilda önskemål, beträffande husdjur eller anpassning av inredning till besökare med funktionshinder, skall framföras vid bokningstillfället. Övriga önskemål tillgodoses om möjlighet finns. 

Tjänsteförmedlaren förbehåller sig rätten att byta hyresobjekt till ett likvärdigt hyresobjekt eller uppgradera fram till ankomstdagen utan att meddela Kunden. 

Olika rabatter eller erbjudanden kan ej kombineras. 

I grundpriset ingår ej sänglinne, handdukar, barnsäng/stol eller avresestädning. Undantag från detta gäller när dessa är obligatoriska tillägg till hyresobjektsbokningen. 

Toalettpapper, hushållspapper och diskmaskinstabletter ingår ej. 

Kvadratmeterangivelserna avser objektets innermått och kan avvika.

Bokning av extra produkter/arrangemang

Förhandsbokning av kompletterande varor och tjänster såsom exempelvis, men ej begränsad till sänglinne, handdukar, barnstol mm som tillhandahålls av Tjänsteförmedlarens samarbetspartners kan göras fram till 4 dagar innan ankomst i mån av tillgång.

Avresestäd kan bokas fram till 4 dagar innan avresa, eller enligt annan specifikation från den samarbetspartner som tillhandahåller tjänsten i den mån städtider finns tillgängliga hos samarbetspartnern. Tjänsteförmedlaren och/eller dess samarbetspartner för dessa tjänster förbehåller sig rätten till att avboka bokat avresestäd i det fall resurser för detta inte finns tillgängligt. För grupper, se Tillägg till bokningsvillkor.

Bokningsbekräftelse/Betalningskvittens

Vid mottagande av Bokningsbekräftelse/Betalningskvittens skall denna kontrolleras så att alla uppgifter stämmer. 

Det är Kunden och/eller Kundens referens som ansvarar för att uppgifterna om vad som överenskommits är korrekta. 

Bokningsbekräftelse/Betalningskvittens skickas via e-post. 

Tjänsteförmedlaren skall kontaktas omgående om någon uppgift är inkorrekt, så att ny, korrekt Bokningsbekräftelse/Betalningskvittens kan förmedlas.

Betalning

Följande betalningsregler gäller:

Fakturabetalning för grupper & via telefonbokning

Är endast möjligt för grupper och via telefonbokning mot en administrativ avgift. Ej valbart online, där finns val att betala mot faktura via Bambora, Tjänsteförmedlarens samarbetspartner för dessa tjänster. Vid betalning till Tjänsteförmedlaren mot faktura faktureras det fullständiga beloppet direkt vid bokningstillfället. 

Vid mottagande av faktura skall denna kontrolleras av Kunden, så att alla uppgifter stämmer. 

Betalning skall vara Tjänsteförmedlaren tillhanda senast 20 dagar efter genomförd bokning. 

Tjänsteförmedlaren skickar ej betalningspåminnelser eller betalningsbekräftelser vid fakturabetalning.

För att få tillträde till bokat hyresobjekt skall hela beloppet vara betalt.

Bokning av tilläggstjänster

Bokning av tilläggstjänster sker direkt till den samarbetspartner som tillhandahåller tilläggstjänsten.

Bambora-betalning

Betalningsvillkoren hanteras av Bambora, Tjänsteförmedlarens samarbetspartner för dessa tjänster. Se Bamboras betalningsvillkor. Eventuella räntekostnader till Bambora återbetalas inte vid en avbokning. Läs mer på https://www.bambora.com/sv/se/villkor-och-foreskrifter/ Checkout . 

En godkänd betalning via Bambora registreras hos Tjänsteförmedlaren som fullt betald.

Ombokning

För att kunna omboka befintligt bokning krävs att man har köpt till Tjänsteförmedlarens omboknings och/eller avbeställningsskydd. 

Vid ombokning då mer än 21 dagar till ankomstdatumet återstår, behåller Tjänsteförmedlaren kostnaden för omboknings- och/eller avbeställningsskydd. Nytt omboknings- och/eller avbeställningsskydd för den ombokade bokningen behöver köpas till om så önskas. Detta skall ske vid ombokningstillfället och kan inte tillköpas i efterhand.

Vid ombokning till ett dyrare hyresobjekt betalar kunden mellanskillnaden mellan originalbokningen och den nya bokningen samt eventuell ombokningsavgift. 

Vid ombokning till ett billigare hyresobjekt får kunden mellanskillnad mellan hyresobjekten minus ombokningsavgift som tillgodokvitto hos Tjänsteförmedlaren (se nedan).

Ombokningsavgift räknas på följande sätt:

 • Vid ombokning då 20 dagar, eller mer än 8 dagar återstår till ankomstdatumet, debiteras 20% av logikostnaden på originalbokningen.
 • Om 7 dagar eller färre återstår till ankomstdatumet debiteras 70% av logikostnaden på originalbokningen. 

Ombokning avser ändring till annat hyresobjekt eller till annan period under samma säsong. Bokningen kan även ändras att gälla annan person och namnändringen är då avgiftsfri. Tjänsteförmedlaren kan neka ändring i de fall särskilda skäl finns. Ändring av tilläggsbeställningar hanteras enligt Tjänsteförmedlarens tillhandahållna samarbetspartners utefter deras bokningsvillkor. För avbokning, se ”Avbokning”. 

Se ”Avbeställningsskydd” och ”Avbokning”. Ändring för grupper, se ”Tillägg till bokningsvillkor”. 

Omboknings-/avbeställningsskydd

Kan köpas till en kostnad av 400 SEK per hyresobjekt. 

Avbeställningsskydd kan enbart beställas vid bokningstillfället och gäller vid:

 • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall som drabbat dig själv, make, maka, sambo, familj eller medresenär.
 • Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar.
 • Allvarlig händelse utanför din kontroll och som inte kunnat förutses vid bokningstillfället. 

Med händelse utanför din kontroll åsyftas.:

 • Omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.
 • Uppsägning av arbete, gäller ej varsel.
 • Indragen semester.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. Iäkare, myndighet, arbetsgivare eller försäkringsbolag. För återbetalning läs vidare under ”Avbokning”.

Avbokning då avbeställningsskydd tecknats

Vid giltig avbokning behåller Tjänsteförmedlaren avgiften för avbeställningsskydd samt en administrationsavgift på 550 SEK per hyresobjekt samt eventuella avgifter (t.ex. omboknings och/eller avbeställningsskydd).

Avbokning kan göras fram till ankomstdagen. Läkarintyg som bekräftar orsaken till avbokningen krävs då mindre än 45 dagar återstår innan ankomst.

Eventuella räntekostnader till Barmbora och/eller Collector Bank/Walley återbetalas inte vid en avbokning. 

Avbokningar av eventuella tilläggsbokningar innefattas inte av avbeställningsskyddet. Avbokning utav denna typ av tjänster hänvisas till respektive samarbetspartners villkor för detta.

Avbokning då avbeställningsskydd inte har tecknats

Vid giltig avbokning då 45 dagar eller mer återstår innan ankomst, behåller Tjänsteförmedlaren 20% av logikostnaden och eventuella avgifter (t.ex. omboknings- eller avbokningsavgifter). 

Vid giltig avbokning då mindre än 45 dagar återstår innan ankomst, behåller Tjänsteförmedlaren 100% av logikostnaden och eventuella avgifter (t.ex. omboknings- eller avbokningsavgifter) 

Vid giltig avbokning av tilläggstjänster tillhandahållna av Tjänsteförmedlarens samarbetspartners hänvisas Kunden till respektive samarbetspartners villkor för önskad tjänst. 

Eventuella räntekostnader till Barmbora återbetalas inte vid en avbokning.

Avbokning vid påbörjad vistelse 

Vid avbrytande av vistelsen återbetalas ej den inbetalade logikostnaden. 

Avbokning – allmänt

Avbokning skall ske skriftligen till bokning@lofsensfjallby.se

Namn, bokningsnummer och bokad ankomstdag skall anges för att avbokningen skall godtas.

Eventuella räntekostnader till Bambora återbetalas ej.

Reklamation

Klagomål på hyresobjekt skall framföras till felanmälan hos Objektägaren som ombesörjer driften av hyresobjekten på fel@lofsensfjallby.se så snart som möjligt, dock senast kl. 12:00 dagen efter bokad ankomst. Fel som uppstår under vistelsen skall omgående meddelas till felanmälan hos Objektägaren som ombesörjer drift av hyresobjekt på fel@lofsensfjallby.se. 

Om hyresobjektet som tillhandahållits inte är i utlovat skick och om Objektägaren som ombesörjer hyresobjekt inte kan åtgärda detta, har Kunden rätt att säga upp avtalet. 

Övriga reklamationer hänvisas till Objektägaren som ombesörjer driften av hyresobjekten på fel@lofsensfjallby.se .

Ansvar för egendom/vållande av skada

Tjänsteförmedlaren ansvarar ej för kvarglömda/borttappade saker. Skada som vållas Kunden och/eller medbesökare på grund av visad försummelse från Objektägarens sida ersätts. Kunden och/eller medbesökare skall i sådana fall omgående anmäla det inträffade skriftligen till Objektägaren som ombesörjer drift av hyresobjekten på fel@lofsensfjallby.se. Kunden och/eller medbesökare är å sin sida ansvarig för skada i de fall Kunden eller någon i dess sällskap, genom försummelse, vållat skadan. Det åligger Kunden och/eller medbesökare att inneha erforderlig försäkring innefattad via hemförsäkring eller tecknad på annat vis som täcker sådana skador.

Registrerad Kund, ansvarig för bokningen, ansvarar alltid för sina medbesökares försummelser såsom för sig själv.

Se även ”Övriga skyldigheter”.

Övriga skyldigheter

Kunden och/eller dess medbesökare skall vårda hyresobjektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

 • Kunden och/eller dess medbesökare skall mellan 23:00 och 07:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra Kunder.
 • Kunden ansvarar för skador som uppstår på hyresobjektet och dess inventarier om skadan har orsakats av att Kunden och/eller dess medbesökare i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till hyresobjektet har varit vårdslös.
 • Det rådet strikt rökförbud i samtliga objekt som förmedlas. Hyresgäster som beivrar detta kommer åläggas samtliga kostnader för sanering samt tillkommande administration utefter den bedömning som Tjänsteförmedlaren, Objektsägaren och/eller dess samarbetspartners för utförandet gör för att åtgärda uppkommen skada.
 • Husdjur är endast tillåtna i de objekt där så tydligt framgår. I övrigt är samtliga objekt inte tillåtna för husdjur att vistas i. Hyresgäster som beivrar detta kommer åläggas samtliga kostnader för sanering samt tillkommande administration utefter den bedömning som Tjänsteförmedlaren, Objektsägaren och/eller dess samarbetspartners för utförandet gör för att åtgärda uppkommen skada.
 • Kunden och/eller dess medbesökare i sällskapet får ej ställa upp tält, husvagn eller husbil på tomten, på för hyresobjektet anvisad parkering eller allmänna parkeringar. Camping är endast tillåtet på markerad campingplats.
 • Kunden och/eller dess medbesökare i sällskapet får ej använda musikanläggning eller annan utrustning i hyresobjektet eller i direkt anslutning till hyresobjektet på ett sätt som stör omgivningen och omkringboende.
 • Laddning av elfordon får endast ske på anvisad plats/laddstolpe. Laddning av elfordon är inte tillåtet direkt via husets elförsörjning eller via de eluttag som finns vid respektive parkeringsplats som tillhör respektive hus. Kunden och/eller dess medbesökare är ansvarig om felaktig laddning av elfordon orsakar skada, brand eller elfel.
 • Kunden och/eller dess medbesökare skall följa de bestämmelser som gäller för hyresobjektet, beträffande rökförbud, eventuellt husdjursförbud, nyttjande av elnät samt andra villkor som anges i dessa villkor och/eller Objektägarens egna trivselregler i det enskilda objektet. Eventuella överträdelser beivras. Överträdelse mot dessa villkor debiteras ett belopp om minst 3 000 SEK, max 30 000 SEK. Summan avgörs beroende på hyresobjektets storlek och skadans omfattning vilket bedömning av sker enhälligt av Tjänsteförmedlaren, Objektsägaren och/eller dess samarbetspartner för utförandet av nödvändig åtgärd. Undantag gäller för skada orsakad på elnät samt vid skadegörelse där ingen övre gräns för ersättning för skada finns.

WIFI

De boende som har WiFi är markerade med Wifi i webbokningen. 

Vid eventuella driftstörningar i WiFi-tjänsten utgår ingen kompensation då detta är en gratistjänst.

Vid nyttjande av Objektägarens WiFi-tjänst godkänner användaren också Objektägarens allmänna villkor för tjänsten som återfinns på Tjänsteförmedlarens hemsida samt i respektive hus.

Städning

Om avresestädning inte har förbeställts via Tjänsteförmedlarens samarbetspartners utförs städning av Kunden och/eller dess medbesökare enligt städinstruktioner innan avresa. En, enligt Objektägarens bedömning, utebliven eller undermåligt utförd städning medför en avgift om minst 600 SEK, max 30.000 SEK. Summan avgörs beroende på boendets- och städbehovets omfattning. 

Nycklar

Nycklar hämtas och lämnas vid angiven plats för ändamålet. Incheckning sker som tidigast angiven ankomstdag kl.16
beroende på bestämmelse i bokning och utcheckning sker som senast angiven avresedag kl.11:00 beroende på bestämmelse i bokningen. Vid bokning av avresestäd via av Objektägarens samarbetspartners skall utcheckning ske som senast angiven avresedag kl.09:00, beroende på bestämmelse i bokningen.

Samtliga nycklar till bokat hyresobjekt skall återlämnas vid utcheckning enligt angiven rutin för detta. Försenad utcheckning samt ej återlämnade nycklar debiterar Tjänsteförmedlarens 1500 SEK per tillfälle och/eller nyckel.

Avtalsbrott

Dessa Allmänna bokningsvillkor utgör del av avtalet mellan Kunden och Tjänsteförmedlaren samt Objektsägarens samarbetspartners som tillhandahåller tilläggstjänster. Avtalet är bindande och godkänt av Kunden i och med Kundens första inbetalning.

Tjänsteförmedlaren förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om:

 • Bokningsvillkoren ej uppfylls
 • Kunden och/eller medbesökare i sällskapet uppträder störande i hyresobjektet och/eller området
 • Kunden och/eller medbesökare i sällskapet begår skadegörelse i hyresobjektet och/eller området
 • Hyresobjektet används för ej avsett ändamål

I den händelse att betalning ej är genomförd i tid, förbehåller sig Tjänsteförmedlaren rätten att avboka bokningen. 

Tjänsteförmedlaren ska omgående meddela Kunden om avtalets upphörande om avtalsbrott inträffar. Vid avtalsbrott måste Kunden och/eller dess medbesökare i sällskapet omedelbart utrymma hyresobjektet och/eller hyresobjekten och äger ej rätt att återfå någon del av det inbetalda beloppet för bokningen.

Vid förstörelse eller störande uppträdande har Objektägaren rätt till skadestånd av Kunden.

Force majeure

Om Tjänsteförmedlaren – på grund av omständighet som Tjänsteförmedlaren inte råder över – är förhindrad att tillhandahålla avtalad prestation eller del därav, erbjuds Kunden ombokning eller återbetalning av det belopp som har betalats, med undantag för eventuellt utnyttjade dygn av hyresobjektet. Rätt till ersättning för ekonomisk skada, exempelvis outnyttjat utlägg, förlorad inkomst eller förlust i näringsverksamhet, föreligger inte. 

Som omständighet som Tjänsteförmedlaren och/eller Objektägaren inte råder över betraktas förhållande som medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som Tjänsteförmedlaren och/eller Objektägaren inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, pandemirestriktioner, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från samarbetspartners, som orsakas av sådan befrielsegrund. 

Vid hinder enligt föregående stycken kan Tjänsteförmedlaren säga upp avtalet genom att Kunden snarast underrättas om att Tjänsteförmedlaren och Objektägaren frånträder avtalet.

Övrigt

Samtliga hyresobjekt som förmedlas av Tjänsteförmedlaren via Objektägaren ägs av Objektägaren och hyrs endast ut för Objektägarens räkning. 

Standard och utrustning varierar. Hyresobjekten är utrustade för självhushåll. 

Såväl lördags som söndagsbyte tillämpas vilket är objektspecifikt.

Eventuella kartor och ritningar ger enbart en ungefärlig bild av lokalisering för hyresobjekt och eventuella hyresinrättningar. 

Var noga med att kontrollera ankomst- och avresedatum på bokningsbekräftelsen. Olika incheckningstider förekommer. Tjänsteförmedlaren och Objektägaren reserverar sig för eventuella förseningar vid incheckning p.g.a. oförutsedda händelser kring och/eller med hyresobjektet. Förseningar rörande incheckningstid kompenseras ej.

Förändringar i villkor

Det ligger Tjänsteförmedlaren fritt att löpande genomföra förändringar och uppdateringar av dessa allmänna villkor. Av denna anledning är det av yttersta vikt att Kunden och Objektägaren håller sig uppdaterad på de senast uppdaterade villkoren som återfinns på www.lofsensfjallby.se/tjansteformedlarens-allmanna-bokningsvillkor.

Köpvillkor

1. Företagsinformation

www.lofsensfjallby.se tillhandahålls av Tremendly AB med Org nummer 556880-6375. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

2. Priser

Varje tjänst anges inklusive moms i svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar

3.1 Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

3.2 Kortbetalning

Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt

3.3.1 Faktura & delbetalning

I samarbete med Collector Bank erbjuds faktura och delbetalning. Tjänsten är baserad på en engångskredit som möjliggör en enkel och säker betalning av dina köp genom faktura eller delbetalning. Mer information och fullständiga villkor om Collector Bank’s betalsätt hittar du på https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/1806CSE/Credit_terms_All_SE.pdf.

Fakturan har en förfallotid om 14 dagar. Efter genomfört köp skickas fakturan till din angivna e-postadress. Du kan i efterhand välja att betala hela beloppet med en gång eller ansöka om att dela upp betalningen i mindre delar genom att logga in på https://commerce.collector.se/Portal.

För att kunna använda tjänsten måste du vid köptillfället vara bosatt i Sverige och vara minst 18 år gammal. Betalsättet är endast tillgängligt för privatpersoner och som kreditgivare kontrollerar Collector att du har skött dina ekonomiska åtaganden och har en god betalhistorik.

En kreditprövning görs i samband med köptillfället vilket innebär att en kreditupplysning inhämtas. Kreditupplysningar som tas av Collector Bank påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.

För att se fullständiga villkor för Collector Bank faktura- och delbetalningstjänst se länkarna nedan:

Collectors allmänna kreditvillkor för faktura och delbetalning (https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/1806CSE/Credit_terms_All_SE.pdf)

Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation

3.3.2 Frågor kopplade till din faktura eller delbetalning

Collector Bank’s kundtjänst hjälper dig gärna i alla frågor som rör din faktura eller delbetalning. Kontakta Collector via e-post contactcenter@collectorbank.se eller via telefon på +46 010 161 01 00 måndag – fredag kl. 08:00-18:00, lör 10:00-16:00, sön 10:00-16:00.

Se också vanligt förekommande frågor och svar på https://www.collector.se/kundservice/handlat-pa-faktura/.

3.3.3 Återbetalning vid faktura- eller delbetalningsköp

Du som har betalt din faktura eller delbetalning men ändå ångrat ditt köp har ett tillgodohavande hos Collector Bank. Collector Bank återbetalar den summa du har betalat efter att vi har fått uppgift om godkänd retur från handlaren. Återbetalningen sker till ditt konto varför du behöver meddela oss dina kontouppgifter tillsammans med fakturauppgifterna.

3.3.4 Pris

För uppdaterade priser se nedan följande länk https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/1806CSE/Credit_terms_All_SE.pdf.

4. Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera Kundens beställning kommer Tremendly AB att behandla Kundens personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vid bokning godkänner Kunden samtidigt att Tjänsteförmedlaren och dess underleverantörer äger rätten att bedriva marknadsföring mot de av Kunden angivna kontaktuppgifter som tillhandahållits av Kunden vid beställning/nyttjande av tjänsten. Kunden ansvarar ensamt för att informera eventuell tredje part, vars personuppgifter Kunden angivit vid bokningstillfället hur dennes personuppgifter kommer användas av Tjänsteförmedlaren.

5. Kontakt & Kundtjänst för bokning via webbplats

Kontaktuppgifter bokning@lofsensfjallby.se, Tremendly AB, Vävar Johans gata 14, 120 69 Stockholm.

6. Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

7.1 Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

8.2 Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.

8.3 Klagomål på bokning via webbplatsen

Har kund klagomål kan dessa framföras till bokning@lofsensfjallby.se, Tremendly AB, Vävar Johans gata 14, 120 69 Stockholm.

8.4 Tvister & lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

Tremendly AB, org. nr. 556880-6375, behandlar personuppgifter i samband med handeln på http://www.lofsensfjallby.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Tremendly AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

• För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.

• För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka/tillhandahålla dina varor och tjänster till dig.

• För att hantera eventuella returer/avbokningar/reklamationer.

• För att skicka dig aviseringar via e-post och sms om leveransstatus på dina beställningar.

• För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.

• För att skicka marknadsföringserbjudanden för Tjänsteförmedlarens, Objektägarens samt dess samarbetspartners tilläggstjänsters räkning.

• För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Tjänsteförmedlarens, Objektägarens samt dess samarbetspartners erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter Kunden anger, t.ex. när Kunden lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter Kunden anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor och tjänster (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Tjänsteförmedlaren, Objektägaren samt dess samarbetspartners ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Tjänsteförmedlarens, Objektägarens samt dess samarbetspartner ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Tjänsteförmedlarens, Objektägarens samt dess samarbetspartners berättigade intresse att kunna bedriva sina verksamheter på ett effektivt och säkert sätt samt på Tjänsteförmedlarens, Objektägarens samt dess samarbetspartners skyldighet att följa rättsliga förpliktelser.

Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Tjänsteförmedlarens, Objektägarens samt dess samarbetspartners anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”).

Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Tjänsteförmedlarens, Objektägarens samt dess samarbetspartners är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om Kunden har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan Kunden kontakta Tjänsteförmedlaren och/eller Objektägaren via bokning@lofsensfjallby.se.

Kunden kan även använda denna adress om Kunden vill utöva någon av de rättigheter Kunden enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

• Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.

• Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.

• Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.

• Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

• Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Tremendly AB:s berättigade intressen.

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.